Hotline:

0813313883

Template Tea House Tìm kiếm
Tài khoảnTài khoản

YAKITORI

DA GÀ NƯỚNG

DA GÀ NƯỚNG

Giá: 55,000₫
BA CHỈ/THỊT VAI HEO XIÊN NƯỚNG
TIM GÀ XIÊN NƯỚNG

TIM GÀ XIÊN NƯỚNG

Giá: 90,000₫
XỐT GÀ YAKITORI 250Gr

XỐT GÀ YAKITORI 250Gr

Giá: 50,000₫
ĐÙI GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT
TỎI GÀ NƯỚNG YAKITORI

TỎI GÀ NƯỚNG YAKITORI

Giá: 40,000₫
SỤN ỨC GÀ NƯỚNG

SỤN ỨC GÀ NƯỚNG

Giá: 80,000₫
NHÂN HAMBURGER GÀ

NHÂN HAMBURGER GÀ

Giá: 55,000₫
MỀ GÀ NƯỚNG

MỀ GÀ NƯỚNG

Giá: 45,000₫
CÁNH GÀ NƯỚNG

CÁNH GÀ NƯỚNG

Giá: 40,000₫
CHÂN GÀ CAY YAKITORI

CHÂN GÀ CAY YAKITORI

Giá: 40,000₫
  1