Hotline:

0813313883

Template Tea House Tìm kiếm
Tài khoảnTài khoản

YAKITORI

NHÂN HAMBURGER GÀ

NHÂN HAMBURGER GÀ

Giá: 55,000₫
CHÂN GÀ CAY YAKITORI

CHÂN GÀ CAY YAKITORI

Giá: 40,000₫
MỀ GÀ NƯỚNG

MỀ GÀ NƯỚNG

Giá: 45,000₫
DA GÀ NƯỚNG

DA GÀ NƯỚNG

Giá: 55,000₫
SỤN ỨC GÀ NƯỚNG

SỤN ỨC GÀ NƯỚNG

Giá: 80,000₫
TỎI GÀ NƯỚNG YAKITORI

TỎI GÀ NƯỚNG YAKITORI

Giá: 40,000₫
ĐÙI GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT
XỐT GÀ YAKITORI 250Gr

XỐT GÀ YAKITORI 250Gr

Giá: 50,000₫
TIM GÀ XIÊN NƯỚNG

TIM GÀ XIÊN NƯỚNG

Giá: 90,000₫
BA CHỈ/THỊT VAI HEO XIÊN NƯỚNG
CÁNH GÀ NƯỚNG

CÁNH GÀ NƯỚNG

Giá: 40,000₫
NƯỚC XỐT CHẤM YAKITORI VỊ CAY
XỐT TẨM ƯỚP ĐỒ XIÊN NƯỚNG
NƯỚC XỐT CHẤM YAKITORI TRUYỀN THỐNG
COMBO 99K

COMBO 99K

Giá: 99,000₫
COMBO 150K

COMBO 150K

Giá: 150,000₫
COMBO 155K

COMBO 155K

Giá: 155,000₫
COMBO 1

COMBO 1

Giá: 138,000₫
COMBO 2

COMBO 2

Giá: 204,000₫
COMBO 3

COMBO 3

Giá: 195,000₫
Yakitori xiên sống

Yakitori xiên sống

Giá: 47,600₫
  1